Zaawansowana stacja robocza PACS/DICOM, oprogramowanie do przetwarzania obrazu dla badań medycznych (radiologia i medycyna nuklearna), funkcjonalnych badań obrazowych, obrazowania 3D, mikroskopii konfokalnej (tzw. szerokiego pola) i obrazowania molekularnego.

Stacks Image 502

OsiriX - okno bazy danych.

Stacks Image 471
OsiriX MD to oprogramowanie do przetwarzania dedykowanych obrazów DICOM (z rozszerzeniem „.dcm”) pozyskiwanych z różnego typu skanerów medycznych takich jak rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), pozytronowa tomografia emisyjna (PET), tomografia emisyjna pojedyńczych fotonów (SPECT), ultrasonografia, czy ze skanerów hybrydowych - PET-CT, SPECT-CT.
Oprogramowanie jest w pełni zgodne ze standardem DICOM w wersji 3.0 i może pobierać obrazy z dowolnych źródeł wykorzystujących komunikację w tym standardzie i dowolnej modalności (komendy C-STORE SCP/SCU, Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C-FIND SCU/SCP, C-GET SCU/SCPP, WADO).
OsiriX został zaprojektowany do wygodnej nawigacji i wizualizacji obrazów wielomodalnych i wielowymiarowych: widok 2D, widok 3D, podgląd 4D (serie 3D wykonywane w odstępach czasowych, na przykład badania funkcjonalne serca - Cardiac-CT) i podgląd 5D (serie 3D wykonywane w odstępach czasowych i badające różne funkcjonalności, na przykład - Cardiac-PET-CT).
Funkcje obrazowania 3D oferują różne tryby wizualizacji: rekonstrukcja wielopłaszczyznowa (MPR), rendering powierzchni, rendering wolumetryczny oraz funcji minimalnej i maksymalnej intensywności projekcji (MinIP/MaxIP - MIP). Wszystkie tryby wpierają dane 4D i umożliwiają łaczenie obrazów pomiędzy dwiema seriami w różnych modalnościach (np. PET-CT, SPECT-CT).

OsiriX jest dostępny jako aplikacja 32 (Lite-DEMO) i 64-bitowa (MD - do zastosowań klinicznych). Wersja MD to 64-bitowa wersja certyfikowana do zastosowań medycznych w USA (FDA Cleared) i spełniająca warunki dyrektywy 93/42/EEC Unii Europejskiej (CE Labeled) jako produktu medycznego klasy II. Wersja szczególnie sprawdzana pod kątem wystąpienia możliwych błędów i niezgodności ze standardem DICOM. Pozwala na załadowanie nielimitowanej ilości obrazów w serii, przekraczając 4GB limit pamięci aplikacji 32-bitowej. Dodatkowo wersja MD jest w pełni zoptymalizowana dla wielordzeniowych procesorów Apple M1 i M2 oraz Intel i oferuje najwyższą wydajność przy renderingu 3D.

Główne funkcje

Baza danych obrazów medycznych:
 • baza danych oparta o „silnik” SQLite
 • zarządzanie dowolną ilością obrazów medycznych (przechowywanych lokalnie i zdalnie)
 • udostępnianie lokalnej bazy danych w sieci
 • import plików z dowolnego nośnika (CD, DVD, USB, sieć, serwery PACS)
 • eksport i zapis plików na dowolny nośnik
 • anonimizacja danych - usuwanie danych pacjenta z plików DICOM (np. do celów pokazowych)
 • edycja metadanych - edycja danych zapisanych w plikach DICOM
Rekonstrukcja 3D:
 • rekonstrukcja objętościowa
 • rekonstrukcja powierzchni
 • rekontrukcja wielopowierzchniowa (MPR)
 • maksymalna/minimalna intensywność projekcji (MIP)
 • wirtualna endoskopia
 • tworzenie wycinków i przekrojów
 • separacja tkanek
 • oznaczanie różnymi barwami i przezroczystością organów i tkanek
 • przelot
 • eksport do róznych formatów
Przeglądarka plików DICOM:
 • przeglądanie sekwencji obrazów
 • edycja ROI (Region of Interrest)
 • zmiana parametrów LUT/CLUT
 • korekta jasności i kontrastu obrazu (WW/WL)
 • zmiana orientacji obrazu (widoki front, bok i góra są generowane na podstawie badanej sekwencji)
 • uproszczony podgląd 3D
 • zmiana trybu projekcji (MIP, Mean, Volume Rendering Up&Down)
 • pomiary odległości, kątów, powierzchni
 • animacja sekwencji obrazów
 • łączenie różnych obszarów z badania
 • łączenie badań o róznej modalności
Podgląd 2D:
 • Intuicyjny interferes użytkownia
 • konfigurowalny pasek narzędzi
 • obsługa obrazów kluczowych
 • wsparcie dla myszy wieloklawiszowych i gestów Apple Magic Trackpad
 • obsługa tablic odwzorowania barwy (LUT/CLUT)
 • obsługa filtrów splotowych (3x3, 5x5)
 • łączenie badań róznych obszarów (image registration)
 • przebudowa przekrojów
 • dowolna konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie przestrzeni roboczych (Workspaces), np. dla różnego typu badań
 • wygodna praca na wielu monitorach
Inne:
 • optymalizacja dla procesorów wielordzeniowych
 • odczyt asynchroniczny
 • wsparcie OpenGL dla podglądu 2D i 3D
 • akceleracja GPU dla zadań obliczeniowych, wsparcie mapowania 3D
 • architektura wtyczek rozszerzających możliwości oprogramowania
 • wsparcie „hanging protokol” - aranżacja okien programu dla najlepszej oceny istotnych elementów badania
 • łatwa integracja z istniejącymi serwerami PACS
 • zaawansowane funkcje PACS
 • łatwe udostępnianie obrazów i badań dla OsiriX HD dla iPhone/iPad
Obsługa obrazów:
 • pełne wsparcie dal obrazów zgodnych ze standardem DICOM
 • pobieranie i eksport obrazów z dowolnego nośnika
 • eksport obrazów do plików PDF
 • wsparcie dla obrazów niezgodnych ze standardem DICOM:
 • pliki BioPadPIC (mikroskopia konfokalna)
 • TIIF (8, 12, 16, 32-bit, w tym wielostronicowe)
 • ANALYZE (8,12, 16, 32-bit)
 • PNG, JPG, QuickTime, MPEG, MPEG4
 • PDF (w tym wielostronicowe)